top of page

זה הרגע להתחיל

מודל שלושת השלבים לחיי רווחה
למידה ותרגול רגשי - מעשי: 
פירוק חסמים והתניות מגבילות בעסק ובמערכות יחסים. זיהוי אסטרטגיית החיים הייחודית שלך למימוש המיגנוט המיטבי, בזרימה ובקלות.

הדרך לחיות בהרמוניה

המודל ליצירת חיי רווחה, למימוש בעסק ובמערכות יחסים. מבוסס על מחקר עומק ממקורות יהודיים, גישות פסיכואנליטיות, שיטות ריפוי אלטרנטיביות, גישות אבחון ועוד. משך הסדנה: כשעה וחצי

אתם יכולים להצטרף לקורס הזה גם מהאפליקציה לנייד.

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page