בחנות המתנות יש מילים של רפואה ואהבה מתוך תפילות ודיבורים של צדיקים. תזכורות קטנות לטוב שאנחנו בוחרים עבורנו.
את העיצובים האלה אני מכינה בכוונת לב, שתהיה לכל אחד מאתנו אומנות של גאולה ושמחה במרחב האישי שלו;
עכשיו הרגע לבחור בשביל אהוב או אהובה, בשביל ההורים, האח או האחות. בשבילך.

אריגים לתליה