top of page

בחנות המתנות יש מילים של רפואה ואהבה מתוך תפילות ודיבורים של צדיקים. תזכורות קטנות לטוב שאנחנו בוחרים עבורנו.
את העיצובים האלה אני מכינה בכוונת לב, שתהיה לכל אחד מאתנו אומנות של גאולה ושמחה במרחב האישי שלו;
עכשיו הרגע לבחור בשביל אהוב או אהובה, בשביל ההורים, האח או האחות. בשבילך.

אריגים לתליה

אריגי כותנה

הדפסים

הדפסים
bottom of page